top of page
musisz wiedzieć
Przygotuj własny projekt:
 
  1. podaj wymiary podstawy
  2. naszkicuj konstrukcję
  3. zobacz gotowy efekt
Oszczędzaj dzięki programowi:
  1. naszkicuj konstrukcję
  2. generuj listę elementów
  3. prześlij zamówienie
  4. uzyskaj zniżkę [ zapytaj ]

Program X-sketch umożliwia narysowanie konstrukcji stoiska lub scenografii eventu. Eksport listy elementów pozwala w szybki sposób dokonać wyceny lub przygotować listę modułów do spakowania. Można dzięki niemu oszacować ilość miejsca potrzebnego w transporcie i przewidywane koszty.
W X-sketch możliwe jest dodanie grafik do pokryć powierzchni stoiska i renderowanie widoku kratownic. Przejdź do instrukcji... >>>

instrukcja X-sketch

Instrukcja opisująca kroki prowadzące do przygotowania projektu 3D stoiska targowego w programie X-sketch.

Po uruchomieniu programu wybieramy rozdzielczość, jakość grafiki i tryb pracy: czy program ma wypełniać cały ekran czy być wyświetlany w oknie i naciskamy 'Play!'
Na pierwszym etapie pracy wprowadzamy zakładane wymiary stoiska w metrach z dodatkiem 1 metra dla łatwiejszej manipulacji obiektem. Dalej, wybieramy system kratownic, z którego będziemy korzystać; tu skorzystamy z X-10 CROSSwire. Wybieramy maksymalną długość modułu jakiego chcemy używać np. 180 cm. Podajemy nazwę projektu i naciskamy 'start building'

Przechodzimy w ten sposób do widoku, w którym możemy projektować konstrukcję. Warto zwrócić uwagę na 'menu' programu znajdujące się po lewej stronie oraz okno wyświetlające użyte moduły kratownic.

Przejdźmy zatem do rysowania. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w wybrany miejscu, ustalamy długość pierwszej ściany poruszając myszą i zatwierdzamy jej długość kolejnym kliknięciem. Kolejnym ruchem myszy ustalamy wysokość i zatwierdzamy kliknięciem.
Te same kroki powtarzamy dla kolejnej ściany stoiska rozpoczynając od dolnej kostki pierwszej ściany. Zapewniam, to proste!

Na modułach tworzących ścianę wyświetlane są ich długości. Jeśli do zbudowania krawędzi ściany użyty jest więcej niż jeden moduł, miejsce podziału możemy regulować przesuwając konektor oznaczony czarną kreską. Czynność tę należy wykonać jako ostatnią gdyż zmiana wielkości ściany przywraca początkowe podziały elementów zgodnie z wpisaną przez nas początkowo preferencją.

Gotowe ściany możemy zsuwać ze sobą lub rozdzielać. Można poruszać tylko pojedynczymi ścianami. Ściany można dodawać również w górę, nad wcześniej postawionymi, najeżdżając i klikając górną belkę ściany.

Aby skasować ścianę należy najechać na rozciągnięty wewnątrz niej banner i kliknąć – kolor zmieni się na czerwony - i nacisnąć 'delete'.

W celu dodania grafiki należy kliknąć banner prawym przyciskiem myszy i wybrać plik który chcemu umieścić na bannerze. Aby uniknąć deformacji obrazu, plik należy przygotować w odpowiednich proporcjach gdyż zostanie on automatycznie przeskalowany.

Po najechaniu myszą na banner, górną lub dolną krawędź ściany zobaczymy wyświetlane obok menu kontekstowe [ po angielsku ] podpowiadające możliwe czynności i przydatne do ich wykonania skróty.

Użycie przycisku menu/'render' powoduje zmianę widoku i wyrenderowanie kratownic.

Po otwarciu menu/print/materials program wygeneruje listę w formacie .txt. Jest to ważne, gdyż pozwala nam przygotować kompletną listę elementów do spakowania lub przesłanie listy do wyceny.

Menu/restart przenosi nas do początkowego widoku programu gdzie możemy ponownie wybrać podstawowe parametry projekowanego stoiska i kasuje wcześniejsze rysunki.

W celu zapisania efektów naszej pracy należy skorzystać z menu/file/save X-sketch; podać nazwę pliku i zapisać naciskając 'save'.

Aby opuścić program należy nacisnąć menu/exit – okno programu zostanie zamknięte.

Powodzenia!

wszechstronny_tło2.png
galeria
modułowy system wystawienniczy X-10 CROSSwire
elegancka kratownica X-15 EXPOwire
składana kratownica X-20 TRUSSwire
kontakt panel
bottom of page